Voegwerken

Doordat gevels zwaar te lijden hebben van wat er in ons landje aan neerslag valt, zullen vooral de oudere woningen hier veel last van hebben. Een groot voorbeeld is het slechte voegwerk.

Voordat we definitief overgaan tot het uithakken en voegen van Uw gevel kunnen wij met een goed advies over de mogelijkheden en daaruit volgend eventuele proefstukjes de soort voeg en kleur van de voeg samen met U bepalen.

Wij beheersen diverse voegtechnieken zoals:
» Platvol
» Snij voegen
» Knip voegen
» Dag voegen
» Geborstelde voegen

Bouwkundig gezien is er geen verschil in het type voeg. In alle gevallen zal deze de gevel weer goed afsluiten zodat er eventueel geimpregneerd kan worden.

Door de brede ervaring in vele voegdisciplines is het moeilijk om te spreken van een specifiek vaktechnisch specialisme. Vakmanschap staat voorop. Wij zien dan ook onze uitstekende kwaliteit en snelheid van werken als ons specialisme.